A képre kattintva megnézhető nagyban!

Az itt látható festmények Édesapám munkái. Ezen alkotások, utolsó korszakának szüleményei, melyeket az egyik kiállítás megnyitójának szövegével kívánok kissé megismertetni.

„Kellár János képei nem tartoznak a megszokott, könnyen érthető festmények közé.
Elsősorban a színek elevenségével, a formák sokféleségével, és installációk szokatlanságával hatnak. Ezek a képek az expresszív szürrealizmus jegyeit viselik magukon, üzenetüket első pillanatban nem lehet megragadni, „igénylik” az elmélyült szemlélődést, kódolt üzenetüket csak ekkor tudjuk megfejteni”

Olyan alkotóval van dolgunk, akit korunk nagy problémái, az emberiség örök sorskérdései foglalkoztatnak. Megrázó erővel mutatja be az élővilág pusztulását, az emberi viszonyok torzulását, kozmikus méretű drámáját. A természet az élővilág iránti érzékenységét vidéki gyermekkora alapozta meg, ahol-és amikor szerves kapcsolatban élt a természettel s érdeklődése, érzékenysége a növények fák virágok, állatok iránt kialakult, s ez későbbi életpályáját is meghatározta. Természetfotós, grafikus, festő, Atlantisz az elveszett paradicsom szerelmese, ökometeorológus, a makro-és mikrokozmosz kutatója, és ábrázolója lett. Képei a természet iránti szeretet-aggodalom kettősségében születnek,- melyben az ember központi kulcsszereplő – s annak mély és pontos ismeretéről tanúskodnak.

Korunkban, amikor az alkotó művésztől nem várják el, sőt ellenzik a társadalmi problémák ellenállását, nagy a veszélye annak, hogy a művészetek kiüresednek, semmitmondóvá válnak.

Hiszen ahogy Klee megfogalmazta: „ a művész nem légüres térbe él, hanem a társadalomban, hasonlatos egy fához melynek gyökerei a társadalomba kapaszkodnak, onnét szívják az éltető nedvet, illetve a tapasztalatokat. A művész fatörzs, aki ezeket a tapasztalatokat a lomb felé közvetíti, és nem tőle függ, hogy a fa milyen virágot és gyümölcsöt terem.”

Itt szeretném a szép kategóriáját, egy picit megvilágítani. A SZÉP magába foglalja az igazi és jó fogalmát. Tehát ami nem jó és igaz, az nem is lehet szép sem. Ennek belátása közelebb vihet bennünket Kellár János alkotói eszmeiségének megértéséhez. További eligazítást nyújtanak, ha mondunk pár szót a szürrealizmusról. Sokan felvetik a szürrealizmussal kapcsolatban az álom és álomképek egymás utáni sorrendjének irracionalitását, vagyis az ésszerű sorrendiség hiányát. Ebben sok igazság van ennél többről és másról van szó valójában. A szürrealizmusban mély és őstudati emlékek kerülnek felszínre, azaz látszólag racionális világunk irracionalitása kerül felismerésre. A festő ezt tapintja ki, s ezt vállalt felelőséggel, érzelmileg átéli, képein tükrözi. Kellár János is ezt az önpusztító irracionalitást vonultatja, mutatja meg képein. Az ő „szépséges-szürrealizmusa” olyan kommunikációs festői nyelvezet, mely nem verbális racionalitással, hanem csak tiszta és őszinte emocionális telítettséggel, és megközelítéssel érthető meg. Kellár képei igazak. Műveiben az egyetlen igaz kérdést és választ, a harmóniát és békét kereső lélek hangja szólal meg, azaz az üzenet lélektől lélekig hat.

Az már persze más kérdés, hogy a befogadó ebből mennyit fog fel, pontosabban: mennyit hajlandó felfogni, elfogadni.

A képekről, az uralkodó feketéről néhány gondolatot, -mely ebben az esetben elsősorban nem a gyász szimbóluma, annál inkább a belső külső mindenséget átélő Kozmosz tárgyi megjelenítése oly módon, amint a gyertya lángja öleli át a sötétet, melynek nincs hatalma a fénye felett. Fényfestészet, FÉNY -játékok e művek valójában, amely teljes konkrétságában a NAP ÜZENETE című alkotáson jelenik meg. Ne feledjük a nap a szimbólumok-szimbóluma, a királyok-királyának kozmikus megfelelője. Méltó társa a lélek, galamb formájában. Az EMLÉK című alkotáson Hórusz tér-idő feloldó tekintete, a GONDOLATOK A REPÜLÉSRŐL című munkán, s az örök termékenység szimbóluma a SZENTENDREI KIKIÁLLTÓ című képen a FIÚ biblikus, ókeresztényi megjelenítésével egybekomponált, amely szimbólum újra megjelenik a MICSODA HOLD című munkán is.

Támaszkodjanak történelmi-mitológiai ismereteikre is –bár itt egy sajátos ismeretlen mitológia részesei is lesznek. –Jó kozmikus kalandozást!
Kellár F. János Immánuel © Minden jog fenntartva! © eL Geri 2010-2015