kep

csehtamas
Cseh Tamásnak dedikálok az Ünnepi Könyvhéten.
Az Ő személyének, eszmeiségének, zenéjének nagy szerepe volt több írásom érzületében, meg- születésében.

Köszönöm Tamás!
vandorlasaim_borito
A novelláskötetem 2007-ben jelent meg, december 14.-én volt a könyvbemutatóm a Pest Megyei Könyvtár olvasótermében.
Alkotásom országszerte mindenütt megtalálható (könyvesboltok és könyvtárak), megrendelhető kiadómtól (www.accordiakiado.hu) személyesen tőlem, de számos internetes áruház kínálatában is fellelhető. Novelláimmal megjelentem rendezvényeken, antológiai összegzésekben, publikálok újságokban. Részt vettem az Ünnepi Könyvhéten, helyi televíziós műsorban, író-olvasó találkozón.

Ide kattintva olvasható a Országos Könyvtárellátó kritikája!

Írásaimról beszéljenek helyettem azok a sorok,
melyek könyvem ajánlásaként szerepelnek, három nagyszerű ember véleményeként:


Barátom! Ez egyszerűen gyönyörű.
Érett gondolkodó, érett íráskészség.
Szellemes, érdekes, eredeti, remek! Mély,
szép és olykor mégis játékos.
A Fohászkodásról: fojtogat a fájdalma,
ismerôs a tehetetlensége, mely a leggyilkosabb
ellenfelünk. Összességében
rendkívüli tehetség. Isten irgalmazzon
neki ebben a világban!

Bánffy György
Színművész
Olyan írások ezek, melyeknek írója sóvárogva
keresi lelkének érzékeny csápjaival
a tapasztalható valóságon túl a
megtapasztalhatatlant, a kíméletlen realitáson
túl a költôit, a romolhatatlant.
S ha megtalálta a természetben vagy az
emberi kapcsolataiban, esetleg saját lelkében,
féltô gonddal papírra veti. Szeretné
a talált „kincset“ másokkal is megosztani!
Mert a világnak is szüksége
van hasonló kincsekre.

Pirk Jánosné Remsey Ágnes
A fiatal író azt is bizonyítja, hogy a korunkra
jellemzô deszakralizálás, demitizálás,
deheroizálás nem az alkotó Én
immanens sajátja, identitásképzô tényezôje,
hanem külsô fenyegetettség,
melyet csak az eszmei valósághoz való
hozzáadódás szüntethet meg…

Balázs Tibor (PhD)A kötet belső füleinek egyikét ezek az ajánlások töltik ki,
a másikat az én pár soros gondolatom, melyekkel zárom rövid ismertetőmet.

Kellár János Immánuel vagyok.
1984. március 14-én születtem
Budapesten. Szentendre városában
élek, itt alkotok.
Öntörvényű embernek tartom
magam, kinek vannak ideái és
elvei, még akkor is, ha néha
képtelen vagyok ezekhez felnôni,
vagy ezeknek megfelelni.
Olyan ember, kinek van hite,
még akkor is, ha olykor oly távolra
vagyok mindattól, miben
hiszek, mit remélek, hogy képtelen
vagyok tekintetem megemelni.
Kellár János Immánuel vagyok.
Próbálok élni saját realitásom
szerint, a szürrealitáson innen,
élve mindeközben irreálisan,
messze a szürrealitáson túl.Kellár F. János Immánuel © Minden jog fenntartva! © eL Geri 2010-2015